Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Konferencja w sprawie SIO

Dodano: 13.03.2006

Mija właśnie rok od wprowadzenia jednolitego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane oświatowe, zbliża się również termin marcowego spisu. Dlatego też 8. marca w siedzibie Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II konferencja poświęcona Systemowi Informacji Oświatowej, którą zorganizował Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie. Celem spotkania była analiza realizacji zadań związanych z problematyką zbierania i sprawdzania danych oświatowych, wykazanie popełnianych najczęściej błędów, a także przedstawienie narzędzi ułatwiających ich weryfikację.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty, a także lokalnych Urzędów Miast, Gmin oraz Starostw. Również i my byliśmy tam obecni, przedstawiając program Analizator - narzędzie umożliwiające efektywne wykorzystywanie danych, zebranych w SIO.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9.00, a spotkanie otworzył Edward Janiszewski - rektor Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej. Kolejnym prelegentem był dyrektor WOM w Gorzowie - Jerzy Kaliszan. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia głównego specjalisty w Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych MEiN, Andrzeja Urmańskiego, prezentującego wykład pt. "System Informacji Oświatowej - stan obecny i kierunki rozwoju. Analiza najczęściej popełnianych błędów". Oprócz omówienia powyższych zagadnień, prelegent przypomniał także, iż sprawozdania EN5, EN6, EN7 i Ewikan zostały zlikwidowane, zaś pozostałe będą wycofane w ciągu najbliższego roku (w tym sprawozdania GUS). Zwrócił się on również do przedstawicieli samorządów, aby uważnie sprawdzali kompletność i wiarygodność przesyłanych danych. Ponadto przedstawił kierunki zmian w ustawie, jakie zamierza zrealizować MEiN.

Druga część spotkania poświęcona została programowi Analizator. Zaprezentowaliśmy, w jaki sposób za pomocą tego narzędzia można szybko odnaleźć błędne informacje wprowadzone do SIO. Pokazaliśmy również, że program służy nie tylko do weryfikacji danych, ale może być także używany w celach dokonywania analiz organizacyjnych i finansowych. Prezentacja wzbudziła żywe zainteresowanie wśród gości, którzy, oprócz broszur informacyjnych, otrzymali także wersję demonstracyjną Analizatora.