Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Aktualizacja programu Analizator!

Dodano: 06.04.2006

Prezentujemy Państwu nową wersję programu Analizator. Wprowadzone do niego zmiany wynikają przede wszystkim z modyfikacji wykonanych przez Centrum Informatyczne Edukacji w ministerialnym programie SIO. W wersji 3.0 Analizatora uwzględniliśmy obecnie obowiązujące w SIO słowniki i nowy zakres tabel. Usprawniliśmy również opcje sporządzania zestawień oraz przyspieszyliśmy realizację niektórych zapytań. Dzięki tej nowelizacji, przepływ danych między oboma programami nadal przebiegać będzie bez zakłóceń. Spieszymy poinformować, że już wkrótce wszystkim Użytkownikom Analizatora prześlemy jego nową wersję.

Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję programu Analizator, zaktualizowaną zgodnie ze zmianami w Systemie Informacji Oświatowej. Dzięki niej, przepływ danych między oboma programami nadal przebiegać będzie bez zakłóceń. W wersji 3.0 Analizatora uwzględniono także obecnie obowiązujące w SIO słowniki oraz nowy zakres tabel. A oto lista zmian:

  • Pozyskanie danych z programu System Informacji Oświatowej 3.0, zapisanych jako rozkodowane lub uzyskane za pomocą Transformacji plików SIO. Proces transformacji pozwala przekształcić plik z rozszerzeniem exp do formatu umożliwiającego wczytanie danych do programu Analizator 3.00,
  • Program umożliwia grupowy Import oraz Eksport zestawień zapamiętując jednocześnie ostatnio wskazaną ścieżkę zapisu,
  • Zestawienia wyeksportowane do programu Excel opatrzone są datą spisu,
  • Do tabeli Dane adresowe zostało dodane nowe pole - rodzaj miejscowości zawierające pozycje: do 5 tys. mieszkańców, powyżej 5 tys. mieszkańców oraz wieś. Teraz możliwe będzie wykonanie zestawienia przy użyciu nowych filtrów
  • W aktualnej wersji programu zrezygnowano ze zlecenia Przeglądarka danych SIO, gdyż jej funkcjonalność w pełni przejęło zlecenie Zestawienia,
  • Nazwę tabeli I2 Identyfikacja zmieniono na Identyfikacja jednostki sprawozdawczej,
  • W tabeli Identyfikacja jednostki sprawozdawczej pojawiło się nowe pole Liczba oddziałów, które wraz z tabelami Liczba uczniów, Liczba pedagogów, Nazwa organizacji, rozszerzają funkcjonalność programu,
  • Dodano również pole Nauka języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, pozwalające na wykonanie zestawień względem tych pól (filtrów),
  • Skrócono nazwy kolumn DO1, SO3, U4.