Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Komunikat w sprawie badań statystycznych

Dodano: 07.08.2006

Z pewnością zainteresuje Państwa informacja, że na podstronie Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęconej zagadnieniom związanym z SIO, pojawił się komunikat w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006. Dokument został opublikowany jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. Informuje on o typie formularzy w jakich gromadzone będą dane statystyczne z obszaru oświaty związane z badaniami przeprowadzanymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komunikat w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, opublikowany jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1482, zmiana: Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2178 i Dz. U. z 2006 r. Nr 119, poz. 814) stanowi, że dane statystyczne w obszarze oświaty w roku 2006 gromadzone będą na formularzach:

  • S-01, S-02, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-14, S-15, S-16, S-17 ? badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny,
  • EN-3 ? Sprawozdanie o stanie zatrudnienia ? badanie prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • EN-8 ? Meldunek o liczbie uczniów - badania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na zlecenie MEN realizowane przez GUS). Jednocześnie gromadzone będą dane w systemie informacji oświatowej, z którego do statystyki publicznej przekazane zostaną dane dotyczące:
    1. pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
    2. wypoczynku uczniów,
    3. wypadków uczniów.