Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

SIO 3.1 - już od sierpnia

Dodano: 08.08.2006

Jak zapewne Państwo pamiętacie, zbliża się termin spisu wrześniowego. Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało w związku z tym nową wersję programu SIO, za pomocą której gromadzone będą dane oświatowe zgodne ze stanem na 15 września. Program zostanie opublikowany na stronach internetowych MEN, a także w naszym serwisie, już 22 sierpnia. Zmiany wprowadzone do SIO mają w znacznej mierze charakter kosmetyczny, istotna modyfikacja obejmuje natomiast dane dotyczące nauczycieli. Tymczasem już dziś ministerstwo udostępniło schemat bazy oraz słowniki niezbędne do modyfikacji programów pozwalających na wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej z innych programów zewnętrznych.

Komunikat

w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 15 września 2006 r.
  1. Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO, oznaczoną jako wersja 3.1. Program będzie dostępny na stronach internetowych MEN od 22 sierpnia br. Wcześniej, od 7 sierpnia, dostępne będą schemat bazy i słowniki, niezbędne do modyfikacji programów umożliwiających wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej z innych programów zewnętrznych. Podobnie jak wersja 3.0, program w wersji 3.1 wyposażony jest w funkcje importu danych z poprzednich edycji SIO. Program będzie dostępny również na stronach internetowych kuratoriów oświaty.
  2. Szkoły i placówki nie posiadające dostępu do Internetu, mogą zaopatrzyć się w płytę CD z aktualną wersją programu we właściwym kuratorium oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, która jest ich organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji. Płyty powinny być dostępne w kuratoriach oświaty od początku września.
  3. W formularzach służących do gromadzenia danych nie ma dużych zmian. Najistotniejsza jest zmiana dotycząca danych o nauczycielach, gdzie wprowadzono odrębną tabelę N5 (obowiązki) i N6 (nieobecności) dla każdego stosunku pracy danego nauczyciela, jeżeli ma on więcej niż jeden stosunek pracy w danej szkole (zespole szkół).
  4. Planowana nowelizacja ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej wejdzie w życie w 2007 roku. Oznacza to, że dane w roku bieżącym, będą gromadzone według podobnego harmonogramu jak w roku ubiegłym.