Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Ważne informacje na temat wypełniania tabel

Dodano: 13.09.2006

Rozpoczęły się już prace nad uzupełnianiem baz danych w Systemie Informacji Oświatowej. Mimo, iż program został wdrożony półtora roku temu, nadal pojawiają się wątpliwości dotyczące uzupełniania niektórych informacji. W odpowiedzi na pytania, zgłoszone przez szkoły i placówki oświatowe, pracownicy Centrum Informatycznego Edukacji przygotowali dodatkowe wyjaśnienia niektórych zagadnień. Na podstronie Ministerstwa Edukacji Naukowej, poświęconej problematyce SIO mogą Państwo znaleźć komunikat dotyczący sposobu wypełniania tabel odnoszących się do kosztów, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych oraz stypendiów. Również w naszym serwisie uzyskacie informacje na ten temat.

Tabela KO1. Koszty

W tabeli należy wykazać wszystkie wydatki poniesione na rzecz szkoły zgodnie z opisem do tabeli, niezależnie od źródła finansowania, np. również wydatki sfinansowane z dochodów własnych czy z funduszy Rady Rodziców.

Tabela W2. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych

Ograniczenie wydatków wykazywanych w tabeli KO1 do wydatków klasyfikowanych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" nie oznacza, że w tabeli W2 należy pominąć zatrudnionych w szkole pracowników niepedagogicznych, których wynagrodzenia są finansowane z innych działów.

Tabela DO2. Formy pomocy materialnej dla uczniów - stypendia.

Należy wykazywać tylko te stypendia, które zostały faktycznie wypłacone. Jeśli stypendium zostało przyznane, a jego wypłacenie było uwarunkowane przedstawieniem rachunków, rachunki nie zostały przedstawione i termin ich przedstawienia upłynął - takich stypendiów nie należy wykazywać. W kol. 1 - liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium w poprzednim roku szkolnym - jeżeli ten sam uczeń otrzymał stypendium dwukrotnie na podstawie dwóch odrębnych decyzji, należy wykazać go tylko raz.