Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Ważne informacje o zmianach w SIO

Dodano: 01.03.2007

Już od dwóch lat marzec jest w oświacie miesiącem wzmożonej pracy. Wiąże się ona oczywiście z koniecznością wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej. Prace nad programem, który stale się rozwija, prowadzone są przez Centrum Informatyczne Edukacji. Również i dla aktualnego spisu stworzono nową wersję programu SIO, oznaczoną numerem 3.2. Ważnym elementem, który został aktualnie dodany, jest moduł umożliwiający wyświetlenie i wydruk wszystkich danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej, osobno dla każdej szkoły i zbiorczo dla każdej JST. Zmiany wprowadzono również w formularzach dotyczących pomocy materialnej.

Nową, obowiązującą wersję programu będzie można pobrać bezpośrednio z naszej witryny internetowej lub ze strony MEN. Ministerstwo informuje, że poprzez WWW udostępni ją najpóźniej 8 marca, natomiast w kuratoriach oświaty płyty CD z programem będzie można odebrać od 14 marca.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komunikatem w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2007 r., zawierającym szczegółowe informacje na temat SIO 3.2, jak również dotyczące ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.

Komunikat z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2007 r.

  1. Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO, oznaczoną jako werja 3.2. Program będzie dostępny na stronach internetowych MEN najpóźniej od dnia 8 marca br. Podobnie jak wersja 3.1, program w wersji 3.2 wyposażony jest w funkcje importu danych z poprzednich edycji SIO. Program będzie dostępny również na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Nowością jest wyposażenie programu w moduł umożliwiający wyświetlenie i wydruk wszystkich danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej, osobno dla każdej szkoły i zbiorczo dla każdej jst.
  2. Szkoły i placówki nie posiadające dostępu do Internetu mogą zaopatrzyć się w płytę CD z aktualną wersją programu we właściwym kuratorium oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, która jest ich organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji. Płyty powinny być dostępne w kuratoriach oświaty od 14 marca.
  3. W formularzach służących do gromadzenia danych nie ma dużych zmian. Najistotniejsze dotyczą pomocy materialnej, gdzie dane o poszczególnych rodzajach tej pomocy przekazują te podmioty, które jej udzielają, z wyjątkiem danych o stypendiach Prezesa Rady Ministrów, stypendiach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendiach ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o których informacje przekazują szkoły. Oznacza to m. in., że gminy będą przekazywać dane o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych, a powiaty, województwa samorządowe i ministrowie - o stypendiach przyznanych ze środków ZPORR Działanie 2.2. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.
  4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 stycznia 2007 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Większość zmian wynikających z nowelizacji ustawy znajdzie odzwierciedlenie w edycji wrześniowej systemu informacji oświatowej, w tym m. in. zmiana terminów przekazywania danych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu identycznym jak w przedłożeniu rządowym, którego tekst jest zamieszczony w informacjach bieżących na stronie SIO.