Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Nowa wersja programu Analizator

Dodano: 13.04.2007

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o aktualizacji naszych programów dla oświaty umożliwiających przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. Obecnie opublikowaliśmy nową wersję programu Analizator - wykorzystywanego w wielu instytucjach do analizowania i weryfikowania informacji zgromadzonych w bazach danych oświatowych. Wykonane zmiany, podobnie jak w przypadku aktualizacji pozostałych naszych programów, podyktowane były pojawieniem się nowej wersji SIO. Już niebawem wszyscy obecni Użytkownicy, otrzymają od nas Analizatora w wersji 3.20, co pozwoli im na dalsze praktyczne wykorzystywanie informacji zebranych w SIO.

Bez Analizatora niemożliwe byłoby wykorzystanie w pracy wydziału danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (...) Jest to program, który śmiało można polecić tym instytucjom dla których dane zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej mogą stanowić ważne źródło informacji - Adam Kozłowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Analizator w nowej wersji może także w dalszym ciągu służyć jako doskonałe narzędzie do sprawdzania poprawności danych przesłanych przez podległe placówki.

Korzystanie z Analizatora pozwoliło nam na szybką ocenę poprawności danych (np. danych teleadresowych i innych) wprowadzanych przez placówki oświatowe (...) - Jacek Matuszek, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Wszystkich Użytkowników Analizatora zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wykonanymi w programie, a tych z Państwa, którzy nie poznali jeszcze jego możliwości do sprawdzenia korzyści z wykorzystania programu. Jeśli jednak chcą Państwo już teraz, tak jak inni Użytkownicy korzystać z Analizatora, to zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 032 230 15 16 lub przesłania e-maila na adres: marketing@qnt.pl.

W nowej wersji Analizatora uwzględniliśmy wszelkie modyfikacje wprowadzone do ministerialnego programu SIO przez Centrum Informatyczne Edukacji. Dotyczy to przede wszystkim obecnie obowiązujących w SIO słowników i nowego zakresu tabel. Dzięki tej nowelizacji, przepływ danych między obydwoma programami nadal przebiegać będzie bez zakłóceń. Oto szczegółowy wykaz zmian wykonanych w programie:

 • Przeniesienie informacji z formularzy I2d, I2e, I2f do I2b, natomiast formularze I2d, I2e i I2f przestają istnieć - zmiana porządkowa.
 • Zwiększenie rozmiaru pół w tabelach: U1, U2, U6, BM6, ZD3, DO4.
 • W tabeli A3 kolumna 3 i 4 oraz w tabeli A4 kolumna 4 i 5 zostały "wyłączone" w szkołach dla dorosłych.
 • W tabeli U7 i A2 zostało dopisane przy każdej kolumnie określenie: "w tym dziewczęta".
 • Wprowadzenie nowych formularzy w kilku tabelach:
  "ZD5" dodano formularz "Uczniowie uczestniczący w zajęciach wychowania do życia w rodzinie",
  - DO7 - dodano formularz form pomocy materialnej dla szkoły, JST i ministra,
  - SO4 - dodano formularz dla SOSW, MOS, MOW - wychowankowie według roku urodzenia.
 • Zmiana tytułów kolumn w tabelach:
  - KO1: kolumna 1 - "Koszty ogółem", kolumna 2 - "Majątkowe",
  - SO4: kolumna 1 - "Liczba wychowanków",
  - NP5 i NP6: kolumna 1 - " Rok urodzenia ",
  - DO7 Gmina - zmiana nazwy z "uczniowie kolegiów" na "słuchacze kolegiów".

W tabeli PPP4 dodanie informacji, że dla poradni niepublicznych formularz ma pozostać niewypełniony, w tabeli PPP5 dodanie informacji, że dla poradni niepublicznych wypełniane mają być jedynie wiersze 1, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20.