Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Zmiany w SIO: aplikacja SIO w wersji 3.13 i projekt zmian prawnych

Dodano: 26.09.2012

Jeśli SIO v. 3.13...
W gorącym, wrześniowym okresie przekazywania przez placówki oświatowe baz danych, przypominamy, że spisy powinny być wykonywane za pomocą najnowszej wersji programu SIO v.3.13.

...to Analizator 3.13
Informujemy także, że program sQola Integra Analizator, autorstwa QNT, został zaktualizowany do wersji 3.13. Wykonane modyfikacje wprowadzono w celu dostosowania programu do najnowszej wersji programu Ministerstwa.

Kolejne zmiany już wkrótce
Prawdopodobnie już na początku roku 2013 wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące SIO. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO został 13 września przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Rozporządzenie określa:

  1. Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej w: zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli. W projekcie doprecyzowano zakres danych w przypadkach, w których komplet danych (który jest określony w ustawie) wymaga bardziej szczegółowej konkretyzacji.
  2. Terminy przekazywania niektórych danych do SIO w przypadkach, w których nie obowiązuje siedmiodniowy termin od daty zmiany stanu faktycznego.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku, zakłada się, że wypełnianie lokalnych baz danych SIO będzie możliwe na początku 2013 roku, co umożliwi wypełnienie zobowiązania do przekazywania danych bazy SIO określającej stan na 31 marca 2013 r. przez podmioty do 9 kwietnia 2013 r (tj. szkoły i placówki oświatowe oraz inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, np.: kuratoria oświaty, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego).