Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych do GIODO

Dodano: 02.06.2005

Na stronach MENiS pojawił się komunikat dotyczący obowiązku zgłoszenia do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zbiorów tych danych gromadzonych w SIO, które dotyczą nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Wypełnienie tego obowiązku należy do podmiotów scalających dane w tym zakresie z baz danych oświatowych, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, właściwych ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania...

Komunikat w sprawie obowiązku zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (2 czerwca 2005)

Informujemy, że Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w korespondencji z MENiS i niektórymi jednostkami samorządu terytorialnego uznało, że zbiory danych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), są zbiorami zawierającymi dane osobowe.

W związku z powyższym administratorzy baz danych oświatowych obejmujących w/w zbiory danych powinni zgłaszać zbiory tych danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Obowiązek ten nie dotyczy jedynie administratorów prowadzących zbiory wymienione w art. 43 ust. 1 powołanej ustawy. Do niektórych administratorów baz danych oświatowych zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, na mocy którego z obowiązku rejestracji zwolnieni są m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich i świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

W praktyce oznacza to, że do rejestracji zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych obowiązane są podmioty wymienione w art. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej scalające dane w tym zakresie z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwych ministrów oraz jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej i sprawiedliwości zatrudniających nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. W szczególności dotyczy to:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • kuratorów oświaty,
  • właściwych ministrów,
  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym akty prawne oraz praktyczne wskazówki związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, zawarte są na stronie internetowej Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl).