Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Zmiany w programie badań statystycznych

Dodano: 16.08.2005

Informujemy, że na stronie MENiS pojawił się komunikat dotyczący zmian w programie badań statystycznych na rok 2005 w obszarze oświaty. Są one wynikiem wdrożenia systemu informacji oświatowej - pojawienie się SIO spowodowało, że reorganizacji uległy niektóre źródła danych, z których czerpane będą informacje do statystyki publicznej w obszarze oświaty. Nie obowiązują już formularze EN-5 i EN-6 natomiast wcześniejsza zmiana w programie badań statystycznych spowodowała, że nie istnieje także formularz EN-7. Warto dodać, że mimo wdrożenia SIO, w roku 2005 ciągle obowiązują formularze EN-3 oraz EN-8.

Komunikat w sprawie zmian w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 w obszarze oświaty związanych z wdrażaniem SIO (28 lipca 2005)

W Dzienniku Ustaw Nr 136, poz. 1146, ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w zakresie źródeł danych, z których czerpane będą dane do statystyki publicznej w obszarze oświaty. Zmiany te związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.). Dane w zakresie:
- działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych [poz. 1.27.04(061) Opieka nad dziećmi i młodzieżą,
- wypadków uczniów [poz. 1.27.09(063) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach
czerpane będą z systemu informacji oświatowej. Oznacza to, że nie obowiązują już formularze:
EN-5 - Sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
EN-6 - Sprawozdanie z wypadków uczniów.

Przypominamy, że wcześniejsza zmiana w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 36, poz. 316) spowodowała, że nie obowiązuje także formularz EN-7 - Uczniowie korzystający z wypoczynku. Dane o wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2004/2005 zostały zebrane w systemie informacji oświatowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że w roku 2005 obowiązują nadal formularze:
EN-3 - Sprawozdanie o stanie zatrudnienia,
EN-8 - Meldunek o liczbie uczniów.