Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Weryfikacja danych SIO na poziomie samorządów

Dodano: 21.09.2005

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej list Podsekretarza Stanu w MEN Pana Zdzisława Hensla w sprawie weryfikacji danych SIO. W piśmie skierowanym do jednostek samorządowych zwraca się szczególną uwagę na konieczność weryfikacji danych SIO z danymi przekazywanymi do urzędów statystycznych. Do takiego wniosku doprowadziła analiza danych z kwietniowego spisu SIO wykonana przez MEN. Okazało się bowiem, że w wielu jednostkach wystąpiły różnice w liczbie placówek, które przekazały te dane w porównaniu z liczbą tych, które wypełniły i przekazały sprawozdania GUS serii "S" na początku poprzedniego roku szkolnego.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSEKRETARZ STANU Zdzisław Hensel

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Samorządów Wojewódzkich

Wrzesień jest tradycyjnie intensywnym okresem sprawozdawczym w oświacie. W bieżącym roku szkoły i placówki przekazują dane jednocześnie w dotychczasowym i nowym systemie sprawozdawczym, tj. w systemie statystyki publicznej i systemie informacji oświatowej (SIO).

Chcielibyśmy, by taki natłok obowiązków sprawozdawczych ograniczyć możliwie najszybciej. Redukcja tych obowiązków jest jednym z celów wdrażania systemu informacji oświatowej. Cel ten możemy osiągnąć pod warunkiem zbliżenia stopnia rzetelności danych w SIO z danymi statystyki publicznej.

Zwracamy się w związku z tym z prośbą o weryfikowanie danych SIO z danymi, które szkoły i placówki przekazują do urzędów statystycznych. W szczególności priorytetem weryfikacji powinny być objęte dane stanowiące podstawę do naliczania oświatowej części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie najważniejsze kwestie dotyczą:
- kompletności zbiorów podmiotów, które powinny przekazywać dane w dotychczasowym i nowym systemie;
- liczby uczniów (wychowanków, słuchaczy), jako podstawy naliczania subwencji.

Analizując dane SIO przekazane w kwietniu br. stwierdzamy, że w części jednostek samorządu terytorialnego wystąpiły różnice w liczbie placówek, które przekazały te dane w porównaniu z liczbą tych, które wypełniły i przekazały sprawozdania GUS serii "S" na początku poprzedniego roku szkolnego. W celu uniknięcia powtórzenia się takich rozbieżności proponujemy dokonać porównania kompletności zbiorów podmiotów przekazujących dane w sprawozdaniach EN-8 (według stanu na 10 września 2005 r.) oraz serii "S" (według stanu na 30 września 2005 r.). Szczególną uwagę można zwrócić na sprawozdanie EN-8, gdyż jest ono wypełniane przed SIO oraz obejmuje strategiczną daną - liczbę uczniów.

Informujemy ponadto, iż kuratorom oświaty przekazaliśmy ostatnio pełne wykazy adresowe podmiotów, które przekazały dane w I edycji SIO oraz podstawowe dane o uczniach, nauczycielach i infrastrukturze, jakie zostały przekazane w tej edycji. Zestawienia te mogą być także pomocne przy weryfikacji danych II edycji SIO.

Z wyrazami szacunku
Zdzisław Hensel