Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Biblioteka analiz

Aby ułatwić Państwu pracę oraz rozszerzyć możliwości proponowane przez program Analizator, stworzyliśmy Bibliotekę analiz, dostępną dla wszystkich naszych Klientów. Już wkrótce zespół informatyków firmy QNT zaprezentuje bogatą kolekcję zestawień, którą każdy posiadacz Analizatora będzie mógł pobrać bez żadnych dodatkowych opłat i korzystać z szerokiego wachlarza nowych możliwości pracy z programem. Zachęcamy do skorzystania z tego użytecznego narzędzia!

Teraz mogą Państwo pobrać jednym kliknięciem wszystkie dotychczas zamieszczone zestawienia! Dla Waszej wygody zebraliśmy je w jednym, podzielonym na katalogi z nazwami zestawień, pliku! Pobierz archiwum

Lp Nazwa zestawienia Data dodania
45zawody uczniów
pobierz pobierz
2006-01-27
44wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego
pobierz pobierz
2006-01-27
43weryfikacja poprawności organu prowadzącego dla szkół podstawowych
pobierz pobierz
2006-01-27
42weryfikacja poprawności organu prowadzącego dla przedszkoli
pobierz pobierz
2006-01-27
41weryfikacja poprawności organu prowadzącego dla gimnazjów
pobierz pobierz
2006-01-27
40suma wypłaconych dodatków motywacyjnych od początku roku szkolnego
pobierz pobierz
2006-01-27
39różnica pomiędzy tabelami A1 i A2 dotycząca łącznej liczby absolwentów
pobierz pobierz
2006-01-27
38realizacja obowiązku szkolnego
pobierz pobierz
2006-01-27
37porównanie tabel U4 z U7
pobierz pobierz
2006-01-27
36porównanie tabel J01 z J02
pobierz pobierz
2006-01-27
35nieprawidłowe liczby godzn - porównanie tabeli N5 z N2
pobierz pobierz
2006-01-27
34liczba uczniów w placówkach - podsumowanie grup
pobierz pobierz
2006-01-27
33liczba uczniów - różnice w gimnazjum
pobierz pobierz
2006-01-27
32liczba nadgodzin w poszczególnych placówkach
pobierz pobierz
2006-01-27
31koszty ze względu na typ jednostki
pobierz pobierz
2006-01-27
30koszty na ucznia w placówce
pobierz pobierz
2006-01-27
29ilość nauczycieli podsumowanie grup
pobierz pobierz
2006-01-27
28identyfikacja jednostki sprawozdawczej
pobierz pobierz
2006-01-27
27filie a dzieci w oddziałach przedszkolnych
pobierz pobierz
2006-01-27
26brak uczniów w tabeli U4
pobierz pobierz
2006-01-27
25placówki bez wprowadzonej kadry pedagogicznej
pobierz pobierz
2005-09-22
24nieprawidłowe liczby godzin - porównanie tabeli N5 z N2
pobierz pobierz
2005-09-16
23różne wymiary zajęć (pensum)
pobierz pobierz
2005-09-12
22nauczyciele zatrudnieni na niepełnym etacie z przydzielonymi nadgodzinami
pobierz pobierz
2005-09-06
21placówki, które wykazały powierzchnię sal gimnastycznych poniżej 200m2
pobierz pobierz
2005-09-02
20liczba nauczycieli ze względu na stanowisko
pobierz pobierz
2005-09-01
19błędne numery PESEL.
pobierz pobierz
2005-09-01
18nauczyciele na urlopie wychowawczym mający przydział obowiązków
pobierz pobierz
2005-09-01
17pedagodzy bez wpisanego stanowiska
pobierz pobierz
2005-08-31
16liczba nauczycieli w placówkach bez nadgodzin
pobierz pobierz
2005-08-31
15liczba nauczycieli, którzy ukończyli kurs doskonalący o wymairze powyżej 100 godzin
pobierz pobierz
2005-08-31
14pedagodzy wielokrotnie zatrudnieni
pobierz pobierz
2005-08-29
13liczba godzin ponadwymiarowych większa od 9
pobierz pobierz
2005-08-25
12liczba osób odbywających staż w placówkach
pobierz pobierz
2005-08-24
11liczba oddziałów i ilośc uczniów w tych oddziałach
pobierz pobierz
2005-08-23
10liczba nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia
pobierz pobierz
2005-08-22
9liczba pedagogów na urlopie macierzyńskim
pobierz pobierz
2005-08-22
8koszty na ucznia w placówce
pobierz pobierz
2005-08-19
7liczba i procent pedagogów wg wykształcenia w placówce
pobierz pobierz
2005-08-18
6średni pedagogiczny staż pracy w placówce
pobierz pobierz
2005-08-17
5liczba uczniów przypadających na jednego pedagoga w placówce
pobierz pobierz
2005-08-16
4liczba uczniów przypadających na jeden komputer w placówce
pobierz pobierz
2005-08-16
3średnia liczba uczniów na oddział w danej placówce
pobierz pobierz
2005-08-09
2procentowy udział dziewcząt i chłopców w łączej liczbie uczniów
pobierz pobierz
2005-08-09
1procentowy udział stopni awansu zawodowego w placówce
pobierz pobierz
2005-08-06