Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Relacje

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej nowe wyzwanie dla edukacji

W ciągu sześciu miesięcy - od września 2004 do lutego 2005 roku, odbyło się kilkanaście konferencji dla przedstawicieli samorządów, kuratoriów oświaty i dyrektorów szkól i przedszkoli. Celem współorganizowanych przez firmę QNT Systemy Informatyczne szkoleń, było przybliżenie kwestii Systemu Informacji Oświatowej i dyskusja nad nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Konferencje

Aby przybliżyć intencje ustawodawcze i oczekiwane korzyści, a także omówić zadania w ramach SIO - Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodki Metodyczne, Centra Doskonalenia Nauczycieli, Urzędy Marszałkowskie oraz Kuratoria Oświaty zorganizowały w kilkunastu miastach Polski specjalne konferencje. Na stronie internetowej MENiS możemy zapoznać się z zarysem harmonogramu szkoleń, które odbyły się między 20.09.2004 a 11.01.2005. Niemal połowę, spośród tam wymienionych, miała zaszczyt i przyjemność współorganizować firma QNT, zawsze starająca się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom oświaty i wspierać jej działania tak finansowo jak i merytorycznie. Także w tym przypadku finansowaliśmy te konferencje, a także włączyliśmy się w ich merytoryczne opracowanie. Prelegentem większości konferencji, z ramienia ministerstwa był Główny Specjalista w Departamencie Strategii Edukacyjnych i Funduszy Strukturalnych MENiS - Andrzej Urmański. Omawiał on szczegółowo nowe zadania nakładane przez ustawę na jednostki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz kuratoria, a także prezentował przygotowywany przez MENiS program, który już wkrótce ma znaleźć się we wszystkich tych placówkach. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele samorządu terytorialnego i organów prowadzących jednostki oświatowe, a także dyrektorzy szkół i wielu gości honorowych - Wicemarszałkowie Województw, Kuratorzy i Wicekuratorzy Oświaty oraz posłowie Sejmu RP. Dostęp do szczegółowych informacji, udzielanych bezpośrednio przez przedstawicieli MENiS, oraz możliwość ich bezpośredniego zweryfikowania okazały się dla wszystkich zgromadzonych niezwykle cenną pomocą. Konferencje nie tylko rozwiały wiele wątpliwości i pomogły w rozwiązaniu licznych problemów związanych z wprowadzanymi przez ministerstwo zmianami, ale nade wszystko przyczyniły się do zdobycia praktycznej wiedzy na temat wprowadzanego w życie Systemu Informacji Oświatowej. Zamierzamy kontynuować taką działalność. Będziemy nadal organizować i finansować bezpłatne konferencje poświęcone tematyce Systemu Informacji Oświatowej. Traktujemy to jako nasz wkład w upowszechnianie wiedzy i rozwój sfery organizacyjnej oświaty. Jako firma działająca n a rynku oświatowym, uważamy to za swój przywilej i obowiązek. Serdecznie zapraszamy na te spotkania, zapewniamy profesjonalne opracowanie merytoryczne, miłą atmosferę, a także - tradycyjnie - poczęstunek i możliwość rozmów kuluarowych. Informacje o terminach spotkań będziemy publikowali na stronie aktualności tego serwisu.

Gorzów Wielkopolski
data: 20.09.2004
organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
goście honorowi: Maciej Szykuła - Lubuski Kurator Oświaty, Apolinary Koszlajda - Wielkopolski Kurator Oświaty, Jerzy Kotlęga - Zachodniopomorski Kurator Oświaty, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Wizytator ds. Edukacji Informatycznej - Zenon Kalicki i Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego i Analiz, Zofia Hryhorowicz - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Niwki koło Opola
data: 25-26.10.2004
organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
gość honorowy: Aleksander Iszczuk - Opolski Wicekurator Oświaty

Karczowiska koło Legnicy
data: 08-09.12.2004
organizator: Dolnośląski Ośrodek Dokształcania Nauczycieli
gość honorowy: Ewa Przegoń - Dolnośląski Wicekurator Oświaty

Białystok
data: 16.12.2004
organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli
goście honorowi: Podlaski Wicekurator Oświaty - Elżbieta Cilak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Lucja Orzechowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Jan Szczęsny, Robert Zaborski reprezentujący posła RP Jarosława Zielińskiego

Lublin
data: 05-06.01.2005
organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
gość honorowy: Wicekurator Oświaty w Lublinie - Adam Sikorski

Bydgoszcz
data: 20.01.2005
organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kuratorium Oświaty
goście honorowi: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Jan Szopiński, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Jarosław Słoma

Kraków
data: 28.01.2005
organizatorzy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli gość honorowy: Małgorzata Cichoń - Dyrektor Wydziału Strategii i Analiz Kuratorium Oświaty w Krakowie

Biała Podlaska
data: 07.02.2005
organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe
goście honorowi: Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego - Marek Maleszczuk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej - Marianna Tumiłowicz, Wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie

Chełm
data: 08.02.2005
organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty
goście honorowi: Wicekurator Oświaty w Lublinie - Adam Sikorski, Dyrektor Wydziału Pragmatyki i Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Lublinie - Alicja Ciszek-Roskal

Ostrołęka
data: 16.02.2005
organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
gość honorowy: Wicedyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie - Anna Szczepaniak

Gdańsk
data: 17.02.2005
organizatorzy: Centrum Edukacji Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
goście honorowi: Kazimierz Klawiter - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Grażyna Kida - Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego MENiS, Franciszek Potulski poseł Sejmu RP

Relacja

Ostatnia z bieżącej serii organizowanych przez nas konferencji odbyła się w dniu 17.02.2005r., w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Byliśmy jej inicjatorem, a jej rangę, zasługującą na oddzielną relację, zapewniło objęcie jej patronatem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz udział wielu osobistości ze świata polityki. Konferencja zatytułowana "Wdrażanie Systemu Informacji Oświatowej" zgromadziła ponad 140 osób. Tym bardziej jest nam miło, że umożliwiliśmy organizację tej konferencji, inicjując ją a następnie finansując.

Uroczystego otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Kazimierz Klawiter, którego osobisty wkład w nadanie konferencji szczególnej rangi, zasługuje na podkreślenie. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego MENiS Grażyna Kida, która omówiła kwestie dotyczące subwencji oświatowych oraz zasad współpracy z ministerstwem w bieżącym roku. Pytania zadawane Pani wicedyrektor przez uczestników konferencji zmieniły się w gorącą dyskusję, podczas której głos zabrał poseł Franciszek Potulski. Także pan poseł bardzo aktywnie włączył się w nadanie konferencji ostatecznego kształtu, za co składamy wyrazy podziękowania. Po przerwie, Główny Specjalista w Departamencie Strategii Edukacyjnych i Funduszy Strukturalnych, Andrzej Urmański, w swoim ponad półtoragodzinnym przemówieniu, szczegółowo omówił pełne odpowiedzialności zadania, nakładane przez ustawę o systemie informacji oświatowej na jednostki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także Kuratorium. Na przykładzie wprowadzonych danych zaprezentował przygotowywany przez MENiS program do realizacji tychże zadań.

Przedstawiciele naszej firmy QNT Systemy Informatyczne zaprezentowali system sQola. To profesjonalne narzędzie pomagające w sprawnym wypełnianiu nowych obowiązków nałożonych przez ustawę. Ponadto umożliwia ono szczegółową analizę sytuacji organizacyjnej i finansowej, zarówno na poziomie odrębnej jednostki oświatowej, jak i JST.

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób reprezentujących urzędy miast, gmin, powiatów i starostw województwa pomorskiego. Po jej zakończeniu zaprosiliśmy uczestników na poczęstunek, który stał się okazją do wielu rozmów, konsultacji i wymiany poglądów..