Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Pozyskiwanie danych przez JST i kuratoria

Zlecenie Pozyskanie danych SIO w programie Analizator służy do pobrania plików nadesłanych przez jednostki podległe. Program wczytuje je do swojej bazy danych jako zapisane w formacie zip lub w przypadku pojedynczej placówki jako rozkodowany xml. Aby operacja ta przebiegła prawidłowo należy wykonać następujące czynności:

Pozyskiwanie danych przez JST

Kroki do wykonania w programie SIO 3.0:

 • JST tworzą automatycznie plik z rozszerzeniem jst poprzez zlecenie: Plik / Nowy, uzupełniając tabele i zapisując dane zleceniem Plik / Zapisz. zrzut ekranu
 • Po otrzymaniu plików z rozszerzeniem exp z placówek podległych, jednostki wykonują scalanie wybierając z menu: Scalanie szkół/placówek ->Scalaj... zrzut ekranu
 • JST uzupełnia dane w tabeli OB3. Obowiązek nauki.
 • Dane zapisuje zleceniem Plik / Zapisz.
 • W celu uzyskania pliku do zaimportowania w Analizatorze, należy wybrać: Zapisz jako rozkodowany... zrzut ekranu
 • Wskazujemy format danych jako zip: zrzut ekranu
 • Wybieramy miejsce, gdzie zostanie zapisany plik w formacie zip: zrzut ekranu

Kroki do wykonania w programie Analizator 3.00:

 • Należy wybrać: Dane / Pozyskiwanie danych SIO i wskazać rozkodowany plik zip. Nastąpi pozyskanie danych JST oraz wszystkich scalonych danych podległych szkół i placówek.
 • Po wczytaniu danych pojawia się raport informujący o czasie wczytywania oraz liczbie wczytanych jednostek. zrzut ekranu
 • Informację o wczytanych jednostkach otrzymujemy w zleceniu Dane / Rejestr jednostek. zrzut ekranu

Pozyskiwanie danych przez kuratoria oświaty

Kroki do wykonania w programie SIO 3.0:

 • Kuratoria tworzą automatycznie plik z rozszerzeniem krt poprzez zlecenie: Plik / Nowy, uzupełniając tabele i zapisując utworzony plik zleceniem Plik / Zapisz. zrzut ekranu
 • Po otrzymaniu plików z rozszerzeniem exp z podległych JST, Kuratorium wykonuje Scalanie JST / Scalaj... zrzut ekranu
 • W celu uzyskania pliku do zaimportowania w Analizatorze należy wybrać: Zapisz jako rozkodowany... zrzut ekranu
 • Wskazujemy format danych jako zip: zrzut ekranu
 • Wskazujemy miejsce, gdzie zostanie zapisany plik w formacie zip: zrzut ekranu

Kroki do wykonania w programie Analizator 3.00:

 • Należy wykonać wybrać: Dane / Pozyskiwanie danych SIO i wskazać rozkodowany plik zip. Nastąpi pozyskanie danych Kuratorium Oświaty oraz wszystkich scalonych podległych JST.
 • Po wczytaniu danych pojawia się raport informujący o czasie wczytywania oraz liczbie wczytanych jednostek. zrzut ekranu
 • Informację o wczytanych jednostkach otrzymujemy w zleceniu Dane / Rejestr jednostek.