Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Kalendarium

Przekazanie danych według stanu na 10 września 2009r. dotyczy:

 • szkół i placówek oświatowych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli
 • Centralną Komisję Egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • ministrów prowadzących, wpisujących do ewidencji lub wydających zezwolenie na utworzenie szkołom i placówkom oświatowym
 • kuratorów oświaty

Przekazanie danych według stanu na 30 września 2008r. dotyczy:

 • szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
 • Centralną Komisję Egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli
 • niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
 • zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • ministrów prowadzących, wpisujących do ewidencji lub wydających zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym
 • kuratorów oświaty

MEN: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2009r.*

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 15 września 2009 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 22 września 2009 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 29 września 2009 r.

*Terminarz zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 53, poz. 473) - obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych.

MEN: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2008 r*.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 3 października 2008 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli właściwy terytorialnie kurator oświaty
zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego 15 października 2008 r.
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 17 października 2008 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 28 października 2008 r.

*Terminarz zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 53, poz. 473) - obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych.